Mesafeli Satış Sözleşmesi

1DİR1.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 
1.Taraflar

Satıcı
Unvan
  : 1dir1.com

Adres  : Tekstilkent Ticaret Merkezi A-6 Blok No.43 Esenler /İstanbul                                             

Telefon            : 

Faks    : 

E- Posta          : 

(Bundan böyle işbu sözleşmede 1dir1” olarak anılacaktır)

Alıcı
Adı-Soyadı
      : 

Adres              :

Telefon                    :

Faks            :

E- Posta                  :

(Bundan böyle işbu sözleşmede ‘ALICI’ olarak anılacaktır)

Madde 2. Sözleşme Konusu 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın 1dir1'e ait www.1dir1.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

www.1dir1.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3. Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

Alınan Ürün /Ürünler
Adı, kodu: … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :

Sentostefano gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. 1dir1 siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve kayıtlı elektronik posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında 1dir1 ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa 1dir1 her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Madde 4. Sözleşme Tarihi 

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir.

Madde 5. Sözleşme Süresi

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 6. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. 1dir1, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler  alışveriş www.1dir1.com ‘dan yapamaz. 1dir1, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı 1dir1’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

6.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.1dir1.com sorumlu değildir. Buna istinaden 1dir1, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI 1dir1‘den hak iddiasında bulunamaz. 

6.4. www.1dir1.com ’dan kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 7- ALICI’nın Hak ve Yükümlülükleri

7.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3. ALICI, 1dir1’un unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına ( e ticaret sitesinde ) uygun şekilde 1dir1 tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

7.4. ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu  www.1dir1.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.5. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.6. ALICI, iş bu sözleşmenin kabulü ile kendisine 6563 sayılı yasa ve ilgili mevzuat uyarınca 1dir1’in mal ve hizmetlerinin tanıtılması, pazarlanması, işletmesinin tanıtılması ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla ALICI’nın elektronik iletişim adreslerine, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her tür iletinin  gönderilmesine muvafakat etmektedir.

Madde 8. Sipariş/Ödeme Prosedürü

8.1. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil Türk Lirası cinsinden tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksaklık ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI ’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) Sentostefano hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın Sentostefano ’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

8.2. www.1dir1.com ’da internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede ALICI kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini 1dir1’e ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde 1dir1’e göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9. Sevkiyat ve Teslimat Prosedürü

9.1. Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler 1dir1’in anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir.

9.2. Ürün/ürünler 1dir1’in anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. 

Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, 1dir1 Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı 1dir1’e herhangi bir sorumluluk yükleyemez. 

Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden 1dir1 sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemlerinde müşteri info@1dir1.com e-posta adresi ya da 0090 212 438 67 40 telefonu arayarak 1dir1’re derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda 1dir1 Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. 

9.3. Kargo ücretini hangi tarafın karşılayacağı, ilgili ürün sayfasında ya da web sitesinin başka bir bölümünde yazılı olacaktır. ALICI, bu bilgilendirmeyi okuduğunu ve anladığını işbu sözleşme ile kabul eder.

Madde 10. Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

10.1. ALICI malı teslim aldıktan sonra 3 (Üç) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI ‘nın  mal ile birlikte teslim edilen 1dir1 e ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte 1dir1’e göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. 

Cayma hakkı süresi ALICI’ya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. 

İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedellerinden ALICI sorumludur.

1dir1, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. 1dir1 malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde malı 1dir1’e yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

10.2.  Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve 1dir1 veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

Sehven alınan her ürün için genel iade süresi 3 gündür. 

Bu süre içerisinde ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş yahut herhangi bir surette iadesi orijinalliğini yitirmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

İadesi talep edilen üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. 

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi 1dir1 tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI  adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla  1dir1 ‘e ulaştırmalıdır. 1dir1’e ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 

var isMobile = false; //initiate as false var isDesktop = true; // device detection if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|ipad|iris|kindle|Android|Silk|lge |maemo|midp|mmp|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows (ce|phone)|xda|xiino/i.test(navigator.userAgent) || /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(navigator.userAgent.substr(0,4))) { isMobile = true; isDesktop = false; } var uri = location.pathname + location.search; var documentReady = false; var windowLoad = false; var isBodyClicked = false; var delay = 500; var timeout = 1000; var product_id = '0'; var path = ''; var route = 'information/information'; $(document).ready(function() { documentReady = true; }); $(window).load(function() { windowLoad = true; }); $.ajax({ url: '//www.1dir1.com/index.php?route=extension/module/smartnotifications/getPopup', type: 'POST', data: {'uri' : uri, product_id:product_id, path:path, route:route}, dataType: 'json', success: function (response) { for(entry in response) { var element = response[entry]; if(element.show_on_mobile == '0' && isMobile) { continue; } if(element.show_on_desktop == '0' && isDesktop) { continue; } if(element.match) { repeat = element.repeat; popup_id = element.id; if(element.delay>0) { delay += (element.delay*1000); } if(element.timeout>0) { timeout += (element.timeout*1000); } else { timeout = false; } if(element.event == 0) { // Document ready event if (documentReady) { showSmartNotificationsPopup(element); } else { $(document).ready(function(){ showSmartNotificationsPopup(element); }); } } if(element.event == 1) { // Window load event if(windowLoad) { showSmartNotificationsPopup(element); } else { $(window).load(function() { showSmartNotificationsPopup(element); }); } } if(element.event == 2) { // Body click event $('body').click(function() { if(isBodyClicked == false) { showSmartNotificationsPopup(element); isBodyClicked = true; } }); } } } } }); var showSmartNotificationsPopup = function (element) { var template = element.template; setTimeout(function() { var layout = '

.noty_message.pop-activity.custom-style{ width:" + element.width + "px !important; height:" + element.height + "px !important; background:" + element.hex_code_background + " !important; border-color:" + element.hex_code_border + "!important } .noty_text h3 { color:" + element.hex_code_title + " !important; } .noty_bar.noty_type_alert, li.animated {width: 0px !important; } ").appendTo("head"); // add the custom style in a new CSS block layout += 'custom-style">'; } else { layout += template + '">'; } if (element.show_icon == 1 && element.icon_type == 'p' ) { layout += '
test
'; } else if (element.show_icon == 1 && element.icon_type == 'u'){ layout += '
test
'; } else { layout += '
test
' } var n = noty({ text : '

' + element.title + '

' + element.description + '

', dismissQueue: true, layout : element.position, closeWith : ['click'], theme : 'smartNotifications', timeout : timeout, template : layout, maxVisible : 10, animation : { open : 'animated '+ element.open_animation, close : 'animated '+ element.close_animation, easing: 'swing', speed : 1500 } }); }, delay); };